04 10

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Địa chỉ: Số 226 Đường Nguyễn Thái Học, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0673.851.342/0673.874.983

Email: baotangdongthap@.gmail.com

Website: baotang.dongthap.gov.vn
 

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Bo tàng tnh Đồng Tháp (Bo tàng Tnh) là đơn vsnghip thuc Sở Văn hoá, Ththao và Du lch, có chc năng bo qun, trưng bày tài liu, hin vvà phát huy giá trdi sn văn hoá vt th, phi vt th, di sn văn hóa trên địa bàn tnh Đồng Tháp.

Bo tàng Tnh chu schỉ đạo, qun lý toàn din và trc tiếp ca SVăn hóa Ththao và Du lch vtchc, biên chế, hot động đồng thi chu schỉ đạo, hướng dn vcông tác nghip vca Cc Di sn Văn hóa. Bo tàng Tnh có tư cách pháp nhân, có trs, con du và tài khon riêng ti Kho bc Nhà nước.
 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Giám đốc Squy hoch phát trin, kế hoch hot động dài hn, hàng năm ca Bo tàng và tchc thc hin sau khi được phê duyt;

2. Tham mưu Giám đốc Sthc hin giám sát các cuc thăm dò kho sát, khai qut kho chc trên địa bàn tnh Đồng Tháp;

3. Tham mưu Giám đốc Sthc hin lp hsơ di tích cp tnh, cp qugia trình các cp có thm quyn quyết định công nhn;

4. Thc hin tác nghip vnghip vchuyên môn các chương trình mtiêu cp quc gia, cp tnh vdi sn văn hóa vt th, phi vt ththeo thm quyphân công;

5. Sưu tm kim kê, bo qun, trưng bày và gii thiu các giá trvăn hóa vt th, phi vt thtrên địa bàn tnh Đồng Tháp;

6. Giám sát bo tn, tôn to các di tích lch svăn hoá theo nguyên tc, qui chun trùng tu tôn to di tích theo quy định ca pháp lut;

7. Hướng dn, phc vnhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan nghiên cu ti Bo tàng Tnh;

8. Nghiên cu, ng dng tiến độ khoa hc công nghvào hot động cBo tàng Tnh;

9. Hướng dn nghip vvlĩnh vc bo tn, bo tàng; giúp cơ svề nghip vtrùng tu, tôn to di tích lch svăn hóa cp tnh trên địa bàn tnh Đồng Tháp;

10. Tiếp nhn, bo qun tài liu, hin vt các giá trvăn hóa vt th, phi vthtrên địa bàn tnh Đồng Tháp ca các tchc và cá nhân trao tng;

11. Thc hin vic điu chuyn tài liu, hin vt theo quy định; cung cbn sao tài liu, hin vt theo chc năng, nhim vụ được giao và quy định cpháp lut;

12. Tchc hot động dch vphù hp chc năng, nhim vụ được giao và quy định ca pháp lut;

13. Thu phí, lphí, qun lý và sdng theo quy định ca pháp lut;

14. Đảm bo an toàn, an ninh trong khu vc do Bo tàng Tnh qun lý. Phhp vi các cơ quan hu quan tchc đón tiếp, phc vkhách tham quan Bo tàng;

15. Qun lý tchc bmáy, biên chế, nhân svà thc hin các chế độ chính sách đối vi viên chc và người lao động theo quy định ca nhà nước và phân cp qun lý ca S;

16. Báo cáo định k, hàng tháng, quý, năm và đột xut vtình hình thhin các nhim vụ được giao ca đơn v.

17. Qun lý, sdng tài chính, tài sn được giao theo quy định ca pháp lut;

18. Thc hin các nhim vkhác do Ban Giám đốc Sgiao.

LICH
CTTDT Dong Thapcuc di san van hoa
banner van ban QPPL
covid
MENU SVH 01 LICH TIEP CONG DAN
CHUYEN MUC CAI CACH HANH CHINHTKVBbanner CDS
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay506
  • Tháng hiện tại15,475
  • Tổng lượt truy cập1,586,704
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây